Toimintaperiaatteet

Turun Työterveys ry on v. 1980 perustettu työterveysasema, jonka tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltaisia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuollon palveluita omakustannushintaan. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Asiakkaitamme ovat Turussa ja sen ympäristökunnissa toimivat yritykset, yhteisöt ja yrittäjät. Tällä hetkellä asiakasyrityksiämme on n.240, joiden yhteinen työntekijämäärä on noin 2100 henkilöä kuljetuksen, hoito-, ravintola-alan, toimistotyön ja teollisuuden piiristä. Olemme myös valtion hankintatoimen Hansel Oy:n sopimustoimittaja.

Olemme yksi noin 30:stä eri puolilla Suomea toimivien yritysten yhteisesti ylläpitämistä yhdistysmuotoisista työterveysasemista. Yhdessä muodostamme verkoston, Suomen Työterveys ry:n, jonka piirissä on noin 5300 yritystä sekä niiden noin 80 000 työntekijää. – Tämän verkoston voimalla pystymme tarjoamaan valtakunnallisesti palveluja tarvitsevalle yritykselle kattavat työterveyshuollon palvelut koko maan alueella.

Laatusertifikaatti takaa luotettavuuden

Turun Työterveys ry:n työterveyshuollon toiminta on Suomen SGS:n toimesta sertifioitu osoituksena siitä, että palvelu vastaa kulloinkin voimassa olevan  ISO 9001 laatustandardin vaatimuksia. Turun Työterveys ry:n laatusertifikaatti on osoitus pitkäjänteisestä työterveyshuollon toiminnan kehittämisestä ja jatkuvan kehittämisen varmistamisesta

sertifikaatti