Turun Työterveys ry:n työterveysasemalla toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa, johon kuuluu niin terveyden edistäminen kuin sairaanhoitokin.

steto

Työterveyslääkäri

 • Työkyvyn ja terveydentilan seuranta ja tukeminen
 • Työolosuhteiden seuranta ja kehittäminen: työympäristö, työyhteisö, esimiestyön tukeminen
 • Työtapaturmat ja ammattitaudit
 • Sairaanhoito
 • Kuntoutustarpeen arviointi, lausuntojen laatiminen ja kuntoutusseuranta
 • Uhkatilanteiden jälkihoito
plussalaukku

Työterveyshoitajat

 • Työkyvyn ja terveydentilan seuranta ja tukeminen
 • Työolosuhteiden seuranta ja kehittäminen: työympäristö, työyhteisö, esimiestyön tukeminen
 • Sairaanhoito
 • Kuntoutusryhmäseuranta
 • Uhkatilanteiden jälkihoito
 • Kelan korvaushakemusten laatiminen
 • Ensiapukoulutuksen koordinointi
psykologicon

Työterveyspsykologi

 • Toiminta- ja työkyvyn kartoitus ja tukeminen
 • Yksilö- ja ryhmäohjaus
 • Esimiestyön tukeminen
putkilot

Laboratoriotutkimukset

 • Työterveysasemalla otetaan kaikkia yleisiä laboratorionäytteitä.
fyssari

Työfysioterapeutti

 • Työpaikkaergonomia
 • Yksilö- ja ryhmäohjaus
 • Ryhmäliikunta
 • Kuntotestaus
 • Kuntoutusseuranta
htalo

Röntgentutkimukset

 • Röntgentutkimukset saadaan joustavasti Mehiläinen Oy:n alihankintana.