Palvelut työnantajalle

Yritys voi räätälöidysti ostaa Turun Työterveys ry:n työterveyshuollon palveluja haluamassaan laajuudessa. Laajuus määritellään ennakolta työpaikan edustajan ja työterveyshuollon edustajan välisessä neuvottelussa, jonka pohjalta laaditaan työterveyshuoltosopimus.

Työpaikkaselvitys työpaikkakäynteineen tehdään yhteistyön alussa ja myöhemmin yhdessä yrityksen kanssa neuvotellen tarpeen mukaan.

Työterveysasemalla seurataan vuosittain/puolivuosittain työntekijöiden työterveysaseman käyttötarpeita ja mm. sairauspoissaoloja, joista raportoidaan yrityksen yhteyshenkilöä.

Työterveyshuolto laatii Kelan korvaushakemuksen työnantajan allekirjoitettavaksi.